Status of International Students in Turkey

Authors

  • Musa Samadlı öğrenci

DOI:

https://doi.org/10.46291/cenraps.v4i1.73

Keywords:

Inernational student, student mobility, recommendations

Abstract

The phenomenon of globalization has mediated the realization of transformation and change in many areas. One of the most obvious effects of globalization in the field of education, which causes dynamic transformations in economy, political theories, socio-cultural values, science and technology, is the rise of international student mobility. International students contribute to the countries they study in, both in terms of economic income and social capital. In this sense, developed countries compete fiercely to increase the number of international students studying in their own countries while developing countries try to get a larger share from this market. When the economies of the countries that are most preferred for education are examined, it is seen that these countries earn significant income from international students. This indicates that the education branch of international students should be considered and implemented as a state policy. In this study, the policies of developed countries for the education of international students are examined, and the historical process and current situation in Turkey are discussed. In addition, the current studies in the field of international students in the world were evaluated and suggestions for increasing international student mobility were included.

References

Bolat, M. A. (2015). Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası Nedir? Ne Olmalıdır ? Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (s. 244). İstanbul: Ulsulararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu.

Çeçen, A. (1996). Kültür ve Politika. Ankara: Gündoğan Yayınları.

Göç İdaresi Başkanlığı. (2022, Şubat 12). 2022 Yılında İkamet İzniyle Bulunan Yabancılar. Ankara, Yenimahalle, Türkiye. Şubat 12, 2022 tarihinde https://www.goc.gov.tr/ikamet-izinleri adresinden alındı

Güngen, D. D., Dündar , N., Karaca, M. F., & Or, D. (2013). Uluslararası Öğrenci Kimdir. İstanbul: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu.

Hisarcıklıoğlu, M. R. (2013). Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Nedir ve Türleri Nelerdir? İstanbul: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK).

Hossaın, Muhammed Alı, And Saeyd Rashed Hasan Chowdury. "Western Culture Aggressıon In Muslım Socıety: A Comparatıve Analysıs." International Journal of Social, Political and Economic Research 2, no. 1 (2015): 56-76.

Kethuda, Ö. (2015). Türkiye’de Uluslararas› Ö¤renci Hareketlili¤i. Yükseköğretim Dergisi, 153.

Koyuncu, A. A. (2019). Giriş. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK, 9.

Levent, F., & Karaveli, Ö. (2013). Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Politikalar ve Türkiye İçin Öneriler. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38-110.

Özoğlu, M., Gür, B., & Coşkun, İ. (2012). DÜNYADA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER. Ankara: SETA.

Sağıroğlu, A. Z. (2015). Dünyada Ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Trendleri. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (s. 43). İstanbul: Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu.

Suna, Y., & Durmuşçelebi, M. (2013). Türkiye'de Yabancı Dil Öğrenme-Öğretme Problemine İlişkin Yapılan Çalışmaların Derlemesi. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 7-24.

Topal, F., & Tauscher, S. (2020). Giriş: Dünyada ve Türkiye’de Uluslararasi Öğrenciler. Akademik İncelemeler Dergisi,, 310-311.

Ullah, R., & Hasan, S. Policy, Politics And International Relations.

Ullah, R., Hasan, S., & Chowdury, S. R. H. 15 July Faıled Coup In Turkey: An Analysıs From Bangladeshı Medıa. İçtimaiyat, 4(15 Temmuz Özel Sayısı), 86-97.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı. (tarih yok). Uluslararası Öğrenci Haraketliliği. Ankara, Çankaya, Türkiye. Şubat 12, 2022 tarihinde https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/uluslararasi-ogrenci-hareketliligi adresinden alındı

Published

2022-04-03

How to Cite

Samadlı, M. (2022). Status of International Students in Turkey. CenRaPS Journal of Social Sciences, 4(1), 159-168. https://doi.org/10.46291/cenraps.v4i1.73

Issue

Section

Articles