Youth and Politics in Turkey in the Context of Education and Cultural Policies

Authors

  • Ahmet Koroglu Istanbul University, Faculty of Economics, Political Science and International Relations Department, Email: korogluahmet87@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.46291/cenraps.v2i2.24

Keywords:

Politics, Youth, Education Policy, Cultural Policy, Turkey

Abstract

The educational and cultural policies in Turkey are among the important issues impacting Turkish society and inherited from the Ottoman period. These issues show themselves in Turkey’s conception of civilization and perception of the world in particular. Therefore, Turkey’s educational and cultural policies are the main factor in detecting and specifying this conception and perception. On the point where even the conceptual definition of education and culture is exceedingly difficult, these concepts turn into a policy at the practical level, which is a problem in itself. The Republic of Turkey has deeply experienced this problem, and the steps taken on this topic have brought together many new and different problems. This article will primarily address the relationship of education and culture with youth as well as examine the process of how they transform into a policy. Later the practical developments of these phenomena will be examined with a certain historical process. At that point, the educational and cultural policies dating from the foundation of the Republic to the present will be discussed both through the breaking points as well as through the governmental and political-party programs. Last but not least, the article will briefly examine the objectives of these policies and what effect it has had on the 21st century Turkish youth.

References

Akyüz, Yahya. 1997. Türk Eğitim Tarihi Başlangıçtan 1997’ye Kadar. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.

Alpay, Mustafa. 2017. Türkiye’nin Gençlik Politikaları. İstanbul: Hiperlink.

Arayıcı, Ali. 1998. Kemalist Dönem Türkiyesi’nde Eğitim Politikaları ve Köy Enstitüleri. Ankara: Ceylan Yayınları.

Balcı, Esergül. 2018. Türkiye’de Eğitim Politikaları (1923-1980). Ankara: Pagem Akademi.

Behar Ersanlı, Büşra. 1996. İktidar ve Tarih Türkiye’de Resmi Tarih Tezinin Oluşumu 1929-1937. İstanbul: Afa Yayınları.

Bulaç, Ali. 2015. Din ve Siyaset. İstanbul: İnkılab Yayınları.

Copeaux, Etienne. 2006. Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine. İstanbul: İletişim Yayınları.

Çeçen, Anıl. 1990. Halkevleri. İstanbul: Gündoğan Yayınları.

Demirtaş, Bahattin. 2008. “Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler”. Akademik Bakış 1(2):155-76.

Dilipak, Abdurrahman. 1990. Menderes Dönemi. İstanbul: Beyan Yayınları.

Dinçer, Nâhid, ve M. Ertuğrul Düzdağ. 1998. 1913’ten günümüze imam-hatip okulları meselesi. Çemberlitaş, İstanbul: Şûle Yayınları.

Doğan, Mehmet. 1986. Batılılaşma İhaneti. İstanbul: Beyan Yayınları.

Dündar, Can. 2000. Köy Enstitüleri. İstabul: İmge Kitabevi.

Ekinci, Yusuf. 1994. Hükümet ve Siyasi Parti Programlarında Milli Eğitim 1920–1924. Ankara.

Ergün, Mustafa. 1982. Atatürk Devri Türk Eğitimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Ertunç, Cemil. 2003. Cumhuriyetin Tarihi. İstanbul: Pınar Yayınları.

Kafesoğlu, İbrahim. 1983. Türk Milli Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Kafesoğlu, İbrahim. 1996. Türk İslam Sentezi. İstanbul: Ötüken Yayınları.

Kantarcıoğlu, Selçuk. 1987. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarında Kültür. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Kaplan, İsmail. 1999. Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi ve Siyasal Toplumsallaşma Üzerindeki Etkisi. İstanbul: İletişim.

Kara, İsmail. 2019. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam 1. 9. İstanbul: Dergah Yayınları.

Karakoç, Sezai. 2005. Düşünceler ve Kavramlar. İstanbul: Diriliş Yayınları.

Kocahanoğlu, Osman Selim. 2006. Nutuk. İstanbul: Temel Yayınları.

Lewis, Bernard. 2008. Modern Türkiye’nin Doğuşu. İstanbul: Arkadaş.

Özodaışık, Mustafa. 2000. Cumhuriyet Dönemi Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çalışmaları 1923- 1950. İstanbul: Çizgi Kitabevi.

Reed, Howard A. 1955. “Turkey’s New Imam-Hatip Schools”. Die Welt Des Islams 4(2):150-63.

Sakaoğlu, Necdet. 2003. Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Süslü, Azmi. 1995. “Cumhuriyet Döneminin Türk Kültürüne Bakışı ve Kültür Politikaları”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 11(31):21-42.

Şimşek, Sefa. 2002. Bir İdeolojik Seferberlik Deneyimi Halkevleri 1932–1951. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Topçu, Nurettin. 1997. Türkiye’nin Maarif Davası. İstanbul: Dergah Yayınları.

Yentürk, Nurhan, Yörük Kurtaran, ve Gülesin Nemutlu. 2008. Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Zeylan, Umut Sarp. 2007. Eğitimin Değeri ve Gençlik Eğitimli İstanbul Gençliğinin Değerler Dünyası. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Zürcher, Erik Jan. 2005. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. 19. bs. İstanbul: İletişim.

Published

2020-07-15

How to Cite

Koroglu, A. (2020). Youth and Politics in Turkey in the Context of Education and Cultural Policies. CenRaPS Journal of Social Sciences, 2(2), 316-331. https://doi.org/10.46291/cenraps.v2i2.24

Issue

Section

Articles