The Problem that International Students Faced while Learning the Turkish Language at Sakariya University TÖMER in 2021-2022

Authors

  • Bassam Al Ryabi Yüksek lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim
  • Abdulla Al Mahmud Doktora öğrenci, Tarih Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.46291/cenraps.v4i2.79

Keywords:

YTB, Turkish scholarship, Sakarya University, international students, Electronic survey.

Abstract

ABSTRACT

This research was used as a qualitative research, the collection and analysis of the data to identify the problems that international students encounter while learning the Turkish language at Sakarya University TÖMER. Language is the key to the future and the light of today, and the Turkish language is one of the most important languages in the world today, with fifty thousand students distributed to public universities each year with Turkish scholarships (YTB). The interview form was delivered to the students by the researchers (electronic questionnaire) and was collected in the same way after a certain period of time. Content analysis was performed on the data obtained. The data obtained through the form were grouped in accordance with its content and the level of participation in these groups was indicated by frequency and percentage. Data was obtained from the interview form.

References

ARSLAN, Mustafa (2012). "Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları." KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 9.2 s.167-188.

Arambewela R, Hall J and Zuhair S (2006) Postgraduate international students from Asia: Factors influencing satisfaction. Journal of Marketing for Higher Education 15(2): 105–127.

Bilecen B 2009. From Being Departure to Destination Point: International Students Mobility in Turkey. From (Retrieved on 30 July 2015).

Barın, E. (2010). Yabancılara Türkçe Öğretimi Amacıyla Yazılan “Ecnebilere Mahsus” Elifba Kitabı Üzerine, TÜBAR, XXVII, 121-136.

BARIN, Erol (1994). “Yabancılara Türkçenin Öğretimi Metodu”, A.Ü. Tömer Dil Dergisi, (17): 53-56.

Bayraktar, N. (2002). Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi. I. Uluslararası Çanakkale-Truva Dil Eğitimi ve Okul Gelişimi Sempozyumu. Çanakkale.

Bayraktaroğlu, A., & Bayraktaroğlu, S. (1992). Colloquial Turkish. London: Routledge.

Bayraktar, N. (2003). Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi. Dil Dergisi, 119, 58–71

BİÇER, Nurşat (2012). "Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi S.1.4, s.107-133.

Bölükbaş, F., & Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi. Turkish Studies (Elektronik), 5(4), 221-235.

BÖLÜKBAŞ, Fatma ve KESKİN, Funda (2010). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi / The Function of Texts in Transferring of Culture in Teaching Turkish as a Foreign Language”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/4, Fall 2010, www.turkishstudies.net, DOI Number:10.7827/TurkishStudies.1632, p. 221-235.

BROOKS, N. (1975). “The Analysis of Foreign and Familiar Cultures”. The Culture Revolution in Foreign Language Teaching. Haz. R. C. Lafayette. Skokie, III inois: National Textbook Company:19-31.

Erdem, Ġ. (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi. Turkish Studies International

Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. [Activities in improving vocabulary knowledge of students in Turkish education and using dictionary] Electronic Turkish Studies, 4(4), 1025-1055.

Göçer, A., ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış [A general look at the studies related to teaching Turkish as a foreign language]. Electronic Turkish Studies, 6(3), 797-810.

Li YR and Kaye M (1998) Understanding overseas students’ concerns and problems. Journal of Higher Education Policy and Management 20(1): 41–50.

HALLIDAY, M.A.K., ve HASAN, R. (1985). Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press.,

KARAKUŞ, İ. (2000). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Sistem Ofset Yayınları

Karataş, Z. (2015). Qualitative research methods in the social sciences. Spiritual Social Work, 1(1), 62-80.

Ozil, ġ. (1991). Dil ve Kültür, Çağdaş Kültürümüz Olgular ve Sorunlar içinde. İstanbul: Cem Yayınevi. Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 4(3), 888–937

ŞEN, L. (2008). Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Atılım Üniversitesi.

TEMİZYÜREK, F., ERDEM, İ ve TEMİZKAN, M. (2013). Konuşma Eğitimi (Sözlü Anlatım).

Yağmur, K. (2013). Dil Öğretiminde Ana Dili, İkinci Dil ve Yabancı Dil Kavramları. Yabancılara Türkçe Öğretimi

Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yüce, S. (2005). İletişim ve Dil: Yöntemler, Avrupa Dil Portföyü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi. Journal of Language and Linguistic Studies 1(1), 81–8.

Macready C and Tucker C (2011) Who goes Where and Why? An overview and analysis of Global Education Mobility. New York: Institute of International Education.

Published

2022-11-20

How to Cite

Ryabi, B. A. ., & Mahmud, A. A. (2022). The Problem that International Students Faced while Learning the Turkish Language at Sakariya University TÖMER in 2021-2022. CenRaPS Journal of Social Sciences, 4(2), 19-31. https://doi.org/10.46291/cenraps.v4i2.79

Issue

Section

Articles