Kurban ve Şiddet: İslamcı Şiddetin Göstergebilimsel Analizi

Authors

  • Dashdamır MAHMANDAROV Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi. E-posta: dasdemirmahmandarov@gmail.com
  • Kemaleddin TAŞ Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Isparta, Türkiye. E-posta: kemaleddintas@sdu.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.46291/cenraps.v2i2.30

Keywords:

Şiddet, Kurban, Mimetik Teori, İslamcı Şiddet, Göstergebilim

Abstract

İslamcı şiddet yirmi birinci yüzyılın başlarından itibaren dünya gündemini işgal etmeye devam etmektedir. Amerika`da, Avrupa`da ve dünyanın diğer bölgelerinde şiddet eylemlerini sürdüren şiddet grupları çeşitli çalışmalara konu olmakta ve bu şiddetin kökenleri, nedenleri anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Bu çalışmada ilk olarak kurban ve şiddet arasındaki ilişki Rene Girard`ın mimetik teorisi bağlamında ele alınacaktır. Daha sonra İslamcı şiddet bu mimetik teori bağlamında değerlendirilecektir. İslamcı şiddet gruplarının en korkuncu olarak tanımlanan ve dünyaya korku salan İslam Devleti`nin İngilizce dergisi olan Dabiq`ten seçilen şiddet içerikli iki fotoğraf göstergebilimsel olarak incelenecektir.

References

BARTHES, R. (2014a), Çağdaş Söylenler (Çev; Tahsin Yücel), İstanbul: Metis Yayınları.

BARTHES, R. (2014b), Göstergebilimsel Serüven (Çev; Mehmet Rıfat-Sema Rıfat), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

BARTHES, R. (2014c), Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik (Çev; Ayşenaz Koç-Ömer Albayrak), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

BARTHES, R. (2016a), Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler (Çev; Reha Akçakaya), İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

BARTHES, R. (2016b), S/Z (Çev; Sündüz Öztürk Kasar), İstanbul: Sel Yayıncılık.

BATAİLLE, G. (2014), Edebiyat ve Kötülük (Çev; Ayşegül Sönmezay), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

CULLER, J. (2008), Barthes (Çev; Hakan Gür), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

DERRİDA, J. (2011), Gramataloji (Çev; İsmet Birkan), Ankara: BilgeSu Yayınları.

DERRİDA, J. (2016), Platon Eczanesi (Çev; Zeynep Direk), İstanbul: Alfa Yayınları.

EAGLETON, T. (2019), Radikal Kurban (Çev; Asli Önal), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

ERDEM, H, S. (2010), Dil, Önerme ve Gerçeklik I: Wittgenstein Bağlamında Bir Değerlendirme, Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 3(5), 19 – 40.

FİSKE, J. (2003), İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev; Süleyman İrvan), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

FOUCAULT, M. (2017), Hapishanenin Doğuşu (Çev; Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

FRAZER, J.G. (2019), Günah Keçisi (Çev; İsmail Hakkı Yılmaz), İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

FREUD, S. (2014), Haz İlkesinin Ötesinde-Ben ve İd (Çev; Ali Babaoğlu), İstanbul: Metis Yayınları.

GİRARD, R. (2018a), Dünyanın Kuruluşundan Beri Gizli Kalmış Sırlar (Çev; Ali Berktay), İstanbul: Alfa Yayınları.

GİRARD, R. (2018b), Günah Keçisi (Çev; Işık Ergüden), İstanbul: Alfa Yayınları.

GİRARD, R. (2019), Şiddet ve Kutsal (Çev; Necmiye Alpay), İstanbul: Alfa Yayınları.

GUİRAUD, P. (2016), Göstergebilim (Çev; Mehmet Yalçın), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

HAN, B.C. (2017), Şiddetin Topolojisi (Çev; Dilek Zaptçıoğlu), İstanbul: Metis Yayınları.

RIFAT, M. (2013), Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

RIFAT, M. (2017), XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları – 1: Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

SAUSSURE, F. (1998), Genel Dilbilim Dersleri (Çev; Berke Vardar), İstanbul: Multilingual Yayınları.

SAYIN, Ö. (2014), Göstergebilim ve Sosyoloji, Ankara: Anı Yayıncılık.

Published

2020-07-15

How to Cite

MAHMANDAROV, D., & TAŞ, K. (2020). Kurban ve Şiddet: İslamcı Şiddetin Göstergebilimsel Analizi. CenRaPS Journal of Social Sciences, 2(2), 281-297. https://doi.org/10.46291/cenraps.v2i2.30

Issue

Section

Articles