Transformation of Foreign Policy in Bulgaria in the Context of Internal and External Factors in the Postcommunist Era


Abstract views: 203 / PDF downloads: 85

Authors

  • Mustafa IŞIK PhD Candidate, Sakarya University, Department of International Relations, mustafa.isik9@ogr.sakarya.edu.tr, Orcid Number: 0000-0002-2885-1769

DOI:

https://doi.org/10.46291/cenraps.v5i1.93

Keywords:

Foreign Policy, International System, Internal Factors, Leaders, Minorities

Abstract

Radical changes in world politics after the Cold War led to structural changes in the foreign policies of states. This change and transformation process is not only systemic, but also reflected in the state and leader profiles. Our study aiming to explain the changes in Bulgarian foreign policy in the postcommunist process; uses Neoclassical Realism as a theoretical framework. While the communist regimes in Eastern Europe and the Balkans were collapsing in an environment where the balance of power was changed by the trigger of the systemic effect, this power vacuum led the former Eastern Bloc countries to seek new foreign policies. This process brought about a rapprochement with the Euro-Atlantic structure in the Balkan countries. In this context, our main research question is; How can we explain the pro-Euro-Atlantic foreign policy of Bulgaria, a former Eastern Bloc country, after the Cold War? How did intra-state factors and leaders affect the transformation process of foreign policy?

 

In the postcommunist period, there were great changes in Bulgaria's domestic and foreign policy. While new leader profiles emerged in domestic politics, pro-EU and NATO political formations were included in the political arena. In this process of change, the Turkish and Muslim minorities assumed important roles in the political system and supported pro-EU and NATO policies. In this process, although the Bulgarian Communist Party tried to carry out the representative policies of the past, it could not resist the changes in domestic and foreign policy. Political parties founded by minorities and new political formations advocating European integration have been one of the main dynamics of change at the intra-state level. In this context, the impact of the Turkish and Muslim minority on foreign policy will also be evaluated within the scope of the research.

Neoclassical realism takes into account the power changes within the international system, but also includes intra-state factors in the analysis. Neoclassical realist theory, which gives the opportunity to deal with the change in Bulgaria in a multidimensional way, also opens an important area for the leaders. Neoclassical realism deepens foreign policy analysis because it deals with internal and external factors together. It is seen that neoclassical realism offers a more systemic and comprehensive analysis framework by including internal factors in the analysis at the point of explaining the changes in foreign policy.

References

Arı, Tayyar (2018). Uluslararası İlişkiler Teorileri Çatışma, Hegemonya İşbirliği, (s.157-158.) Aktüel 16 Yayınları.

Ateş, D. (2014). Uluslararası Politika Dünyayı Anlamak ve Anlatmak. (s. 35-37). Dora Yayıncılık.

Avreyski, N. (2019). Vınşna Politika na Republika Bılgariya Çast I, Regionalni İzmereniya, , (s.33-37). Za bukvite - 0 Pismenhı Yayınları.

Balcı, A. (2017). Realizm. Şaban Kardaş vd.,(Ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş Tarih, Teori, Kavram ve Konular. (s. 140-142). Küre Yayınları.

Boyka, B. (2012). Bulgarian Foreign Policy Twenty Yaers of EU Integration and Black Sea Regional Cooperation: 1989-2009. Instute of International Economic Relations, September.

Christidis,Y. vd., (2017), Greek-Bulgarian Relations: Present State and Future Challenges, Eliamep, Research Report, (s. 28-33).

Crampton, R. (2007). Bulgaristan Tarihi, (s. 196). JeoPolitika Yayınları.

Demirtaş, B. (2001). Bulgaristan’la Yeni Dönem. (s. 46). Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları.

Dunne, T., vd., (2021). Realizm. J.Baylis vd., (Ed.), H. Basri vd., (Tercüme). Küreselleşen Dünya Siyaseti. (s.188-189). Küre Yayınları.

Efegil, E. (2014). Dış Politika Analizi (Ders Notları), İstanbul.

Ekinci, M. (2018). Bulgaristan Siyasetini Anlama Kılavuzu, (s.54-55) SETA.

Ekinci, M. (2018). Bulgaristan Siyasetini Anlama Kılavuzu, (s.196-197). SETA.

Enstrogm, J. (2009). Democratisation and the Prevention of Violent Conflict: Lessons Learned from Bulgaria and Macedonia, Routhledge, (s.81-96).

Gülmez, Barış vd., (2020). Dış Politika Analizi: Teorik Yaklaşımları. Dış Politika Analizi Konu, Kuram, Yöntem. Bezen Balamir Çoşkun ve İnan Rüma. (Der.),. s. 17. l Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Güntay, V. (2017). Türkiye-Bulgaristan İlişkileri. P. Yürür vd.,(Ed.), Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkan Siyaseti, (s.96-97). Detay Yayıncılık.

Kenar, N. vd., (2012). Balkan Ülkelerinin Dış Politikası. Ş. Çalış,vd., (Ed.). Balkanlar’da Siyaset. (s. 174- 175). Anadolu Üniversitesi Yayını.

Mandacı, N. Bulgaristan: Siyasal Hayat ve Kurumlar. Burak Tangör (Ed.), Bulgaristan İdari,Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Yapı. (s.102). TİAV.

Lilyana K. vd., (2007). Rumen Radev Petiyat Prezident. (s.30-48). Trud.

Lobell, E. (2009). Introduction: Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy, Ripsman M. vd., (Ed.). Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. (s.20-35). Cambridge University Press.

Özen, Ç. (2020). Bulgaristan Dış Politikasının Dönüşümü: Tarihsel Bir Değerlendirme. Burak Tangör (Ed.). Bulgaristan İdari, Siyasi ve Sosyo-Ekonomik Yapı, (s.254-255).TİAV.

Özgür, N. (1998). Balkan Devletlerinin Dış Politika Uygulamalarında Etnik Sorunların Rolü (1989-1997). Faruk Sönmezoğlu (Ed.), Uluslararası Politikada Yeni Alanlar Yeni Bakışlar. (s. 247-249). Der Yayınları.

Özlem, K. (2019). Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Türk Azınlık. (s.168-175). Dora Yayımcılık.

Poulton, H. (1993). Balkanlar Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler. Y.Alagon (Tercüman). (s.197). Sarmal Yayınları.

Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, World Politics, 51 (1), 144-147.

Türkeş, M. (2002). Geçiş Sürecinde Dış Politika Öncelikleri: Bulgaristan Örneği. İ.Uzgel vd. (Ed.), Türkiye’nin Komşuları, (s. 186-190.) İmge Kitabevi.

Üste, N. (2014). Bulgaristan Cumhuriyeti, N. Mandacı vd., (Ed.),, Çağdaş Balkan Siyaseti, (s. 55). Seçkin Yayıncılık.

Jivkov, T. (1979). Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin İç ve Dış Politikası. Aydın Arın (Çevirmen). ( s.18-57). Habora Kitabevi Yayınları.

Alkışlanacak Özür. 13 Mayıs 2022 tarihinde https://www.hurriyet.com.tr/gundem/alkislanacak-ozur-39046457 adresinden edinilmiştir.

Bulgaristan’ın AB Parlamento Seçim Sonuçları. 13 Mayıs 2022 tarihinde https://results.cik.bg/ adresinden edinilmiştir.

Dragas, O. (2022, 17 Mayıs). Europe’s new leaders are coming from the periphery. https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/europes-new-leaders-are-coming-from-the-periphery/

İskit, T. (2022, 5 Mayıs). Dış Politika ve Dış Ekonomik İlişkilerin Yönetimi, https://www.mfa.gov.tr/dis-politika-ve-dis-ekonomik-iliskilerin-yonetimi.tr.mfa

Keyman, F. (2022, 5 Mayıs). Realizm (Uluslararası İlişkiler), https://ansiklopedi.tubitak.gov.tr/ansiklopedi/realizm_uluslararasi_iliskiler

Keyman, F. (2022, 5 Mayıs). Dış Politika, https://ansiklopedi.tubitak.gov.tr/ansiklopedi/dis_politika

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Komşuluk, İş birliği ve Güvenlik Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/417). 8 Mayıs 2022 tarihinde https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d19/c066/tbmm19066007ss0379.pdf adresinden edinilmiştir.

Passy, S. (2022, 17 Mayıs). Solomon Passy ve Atlantik Kulübü hakkında. https://www.solomonpassy.com/static.php?content_id=16

President Putin and Bulgarian President Georgi Parvanov officially opened the Year of Russia in Bulgaria. 13 Mayıs 2022 tarihinde http://en.kremlin.ru/events/president/news/43660 adresinden edinilmiştir.

Putin’in Bulgaristan Çıkarması. 13 Mayıs 2022 tarihinde http://www.dw.de/putinin-bulgaristan-çıkarması/a-3072974 adresinden edinilmiştir.

Speech at the Opening Ceremony of the Year of Russia in Bulgaria. 13 Mayıs 2022 tarihinde http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24779 adresinden edinilmiştir.

Yıllara Göre HÖH’ün Milletvekili Sayıları. 15 Temmuz tarihinde (https://results.cik.bg/,2022) adresinden alınmıştır.

Published

2023-03-26

How to Cite

IŞIK, M. (2023). Transformation of Foreign Policy in Bulgaria in the Context of Internal and External Factors in the Postcommunist Era. CenRaPS Journal of Social Sciences, 5(1), 1–27. https://doi.org/10.46291/cenraps.v5i1.93

Issue

Section

Articles